Hjem
  • Rune H. Viken har vært Trackerforhandler siden 2017
  • Har også vært ansvarlig for alle Live sendinger i Norge
    Se også info "Om oss"

17.06.2022

Ultracom R10i Hybrid passer utmerket på Dachshunden Kokkopeli's Luna

  • Tracker hundepeilere blir produsert i Finland.
  • De har Svenske eiere.
  • Den Norske importøren er Dokka Elektronikk AS