Hjem
  • Rune H. Viken har vært Trackerforhandler siden 2017
  • Har også vært ansvarlig for alle Live sendinger i Norge
    Se også info "Om oss"

18.10.2021

Samdemslia's Tracker-bamse er straks 6 mnd.

Aktiv til tusen og har fått spore innpå et elgfall.

Gleder oss til neste år

Velkommen til Samdemslia's Tracker-Bamse som ble vårt nye familie medlem.

Det er helt naturlig at han fikk sin egen Tracker Artemis som velkomstgave.

  • Tracker hundepeilere blir produsert i Finland.
  • De har Svenske eiere.
  • Den Norske importøren er Dokka Elektronikk AS