Hjem

10.06.2024

  • Rune H. Viken har vært Trackerforhandler siden 2017
  • Har også vært ansvarlig for alle Live sendinger i Norge
    Se også info "Om oss"

NB: Prisen er nå justert

Tracker Luna kr. 5499,-


Nå er Tracker Luna presentert i Norden

Info under menyen nyheter.

Vi tar opp forhånds bestilling da den ikke kommer før månedskifte juli/august.


HUSK at jeg fortsetter som før med Support 24/7

  • Tracker og Ultracom hundepeilere blir produsert i Finland.
  • De har Svenske eiere.
  • Jeg er en selvstendig forhander