Språk

Appen Tracker Hunter 6

Innstilinger av "Språk" gjøres i Appen ved å følge figurene under fra 1 til 4

Norsk språk ved V:6.0.14

      Figur 1                       Figur 2                         Figur 3                        Figur 4

Copyright © All Rights Reserved

Epost:         post@runeviken.no

Telefon:      +47 952 55 470

Facebook: Rune Viken Trackerforhandler

Org.Nr.:      980 804 488MVA