Språk

Innstilinger av "Språk" gjøres i Appen ved å følge figurene under fra 1 til 4

Norsk språk ved V:6.0.14

      Figur 1                       Figur 2                         Figur 3                        Figur 4

Appen Tracker Hunter 6