Tips om lading og vedlikehold

Tips om lading og vedlikehold av peiler

Har finner du nytteige tips om lading og vedlike hold av din peiler. Det er nemlig viktig at peileren er oppdatert og at alt fungerer opp mot din mobil App

Lading og klarering.

Lad opp peilere og sjekk at alt er i orden før jakta.

Det du ser på bilde er forøvrig en flott og grei metode å lade opp peilerene på.

De henger oppe slik at man ungår at de ødelegges ved fall eller blir tråkket på.