Antenne problem

Antenne problem

Vi bruker nå på alle nye Tracker Artemis en taggeskive
Som vist på bordet

Vi plasserer taggeskiva nede i antenne innfestingen.

Copyright © All Rights Reserved

Epost:         post@runeviken.no

Telefon:      +47 952 55 470

Facebook: Rune Viken Trackerforhandler

Org.Nr.:      980 804 488MVA