Antenne problem

Antenne problem

Vi bruker nå på alle nye Tracker Artemis en taggeskive
Som vist på bordet

Vi plasserer taggeskiva nede i antenne innfestingen.