Innstaler enheter

Appen Tracker Hunter 6

Innstilinger av ny GPS enheter ved å følge figurene under fra 1 til 4

Norsk språk ved V:6.0.14

      Figur 1

Startsiden der du har de 3 prikkene nede i venstere hjørne.

      Figur 1

Startsiden der du har de 3 prikkene nede i venstere hjørne.

      Figur 2

Menyen viser "Alle mål"

Klikk på denne

      Figur 2

Menyen viser "Alle mål"

Klikk på denne

      Figur 3

Klikk på + tegnet nede i høyre hjørne.

      Figur 3

Klikk på + tegnet nede i høyre hjørne.

      Figur 4

Denne menyen gir deg valget på flere type instalasjoner.

Velg Tracker Easy

      Figur 4

Denne menyen gir deg valget på flere type instalasjoner.

Velg Tracker Easy

Copyright © All Rights Reserved

Epost:         post@runeviken.no

Telefon:      +47 952 55 470

Facebook: Rune Viken Trackerforhandler

Org.Nr.:      980 804 488MVA