Enkel modus

Innstilling av "Enkel modus" gjøres i Appen ved å følge figurene under fra 1 til 4

      Figur 1                       Figur 2                          Figur 3                         Figur 4

 Om "Enkel Modus" står på vil ikke alle funksjoner virke. Anbefaler derfor å slå av.

Appen Tracker Hunter 6